Taxor


Yngsta barnet bland syskon räknas alltid som barn 1.

Barn upp till 2,5 år (t.o.m. augusti det år barnet fyller 3 år):

Barn 1        1050 kr

Syskon       800 kr

15-h barn   1050 kr

Allmänna förskolebarn (fr.o.m. september det år barnet fyller 3 år):

Barn 1        900 kr

Syskon       650 kr

15-h barn*   0/900 kr

* För 15-h barn finns ett gratis alternativ och 2 betal-alternativ, se följande.
Gratis alternativ: 5 dagar i veckan kl 8.30-11.30.
Betal-alternativ: 3 dagar i veckan kl 7.30-12.30 eller 5 dagar i veckan kl 9.30-12.30.

Omsorgsavgiften ska betalas i slutet av varje månad, och betalning görs till bankgironr: 5371-8433.

Inbetalningen ska märkas med barnets namn samt den månad som betalningen avser. Varje förälder ansvarar själv för att rätt avgift betalas till föreningen varje månad.

Medlemsavgiften är 100 kr och betalas in i samband med första omsorgsbetalningen.

Inskolningsperioden samt juli månad är avgiftsbelagda och man betalar sin avgift som vanligt.
Vid frågor eller funderingar om vilken avgift Du ska betala, kontakta förskolechef eller ansvarig kassör.