Styrelse


Jocke Nilsson – Ordförande
Rikard Karlsson – Vice ordförande
Charlotte Scherling – Kassör
(Vakant) vice kassör (löner)
Patrik Jönsson – Sekreterare
Jessica Olovsson – Vice sekreterare
Andreas Wass – Personalansvarig
John Rosberg – Vice personalansvarig

styrelsen.algen@gmail.com