Utevistelse


ute-verk

Frisk luft ger friska barn och rörelseträning, både inomhus och utomhus, är barns naturliga sätt att lära. Vi har daglig utevistelse på vår utegård, som vi delar tillsammans med de hyresgäster som finns i anslutning till förskolans lokaler. De tre samlingsgrupperna har varje vecka en planerad utedag i annan miljö. Vi besöker då exempelvis Kronoskogen, skogen vid Vattentornet eller någon av Ljungbys alla fina lekparker.

Barnen får god motorisk träning och trafikvana och vi upplever mycket spännande på vägen, som kallas vardag för oss vuxna – men som ofta blir ett riktigt äventyr för barnen! Nya miljöer ger barnen erfarenheter, upplevelser och utmaningar!

ute-verk2