God pedagogisk verksamhet


ped-verk

Förskolan ska sträva efter att stärka barnets självkänsla och den egna JAG-tryggheten. Förskolans personal arbetar medvetet med en sund självständighetsutveckling för varje barn efter ledorden:

JAG VILL, JAG VÅGAR, JAG KAN!

Vi arbetar med mindre grupper i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna se, utveckla och främja lärande för varje enskilt barn.

Varje termin har ett tema, vilket styr vårt arbete, och terminen inleds alltid med gemensam KOMPISvecka, där vi arbetar med social utveckling, etik och moral, rätt och fel.

Pedagogerna är utbildade barnskötare eller förskollärare och har ett stort intresse och engagemang för att ge barn och föräldrar en trygg och kvalitativ förskolevardag.

sagomuseet