Nya/blivande medlemmar


Förskolan Älgen är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att förskolan drivs som en ekonomisk förening där styrelsen, som består av föräldrar, har arbetsgivar-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Den ekonomiska föreningen erhåller kommunala bidrag för de barn som går på förskolan, vilket tillsammans med föräldraavgifter finansierar verksamheten.

Den pedagogiska verksamheten bedrivs av utbildad personal i form av förskollärare och barnskötare, övergripande ansvar har förskolechef.

Verksamhet, ansvar och befogenheter finns reglerad i våra stadgar och handbok. Innan du/ni blir erbjuden plats ska du/ni tagit del av information från stadgar och handbok.

Att ha sina barn hos oss och vara medlem i Älgen förskolas Ekonomiska förening innebär att man har stort intresse för sitt/sina barn, man får god insyn och delaktighet i sitt barns förskolevardag, men det innebär även att man förväntas engagera sig och vara delaktig i förskolans drift.

Vi föräldrar hjälps åt med att vikariera vid tillfällig frånvaro av ordinarie personal, sk jourtjänst, enligt en turordningslista. Detta då förskolan i normalfallet inte använder externa vikarier samt för att kunna bistå med hemlagad mat. Vikarierade timmar på förskolan brukar ligga högst på ca 6-7 timmar/år och familj.

Vad gäller delaktighet och engagemang, åtar man sig som medlem i föreningen att någon gång under barnets förskoletid delta i styrelseuppdrag, kommittéer eller andra arbetsgrupper. Har du/ni fler barn på förskolan kan du/ni behöva delta i styrelseuppdrag, kommittéer eller andra arbetsgrupper fler än en gång. Dessa kommittéer är bland annat  städansvarig, fastighetsansvarig eller trivselkommitté. Några familjer deltar 1 gång per termin i storstädning eller fixardag på förskolan, detta enligt en turordningslista. Föräldramöten hålls varje termin och kräver obligatorisk närvaro från samtliga familjer. Familjeutflykt och föräldrafest ordnas varje år, men är frivilligt att delta i.

Förskolans lokaler städas dagligen efter stängning, och detta ombesörjs av städfirma.

Som kort sammanfattning kan nämnas att Du som medlem i Älgens förskola kommer att lära känna personal, verksamhet och inte minst de andra medlemsfamiljer mycket väl. Förskolan arrangerar mängder av gemensamma aktiviteter för barn och föräldrar – grötfrukost, Luciafest, midsommarfest och Sommarfest för att nämna några, och här är syftet att trivas och samlas kring en aktivitet tillsammans!

Älgen kan erbjuda:

  • Hög personaltäthet
  • Engagerad och kunnig personal
  • Hemlagad mat i eget kök
  • Syskonförtur
  • Eget kösystem
  • Stabil ekonomi
  • Förmånen att få insyn i ditt barns förskolevardag genom att få vikariera ca. 6-7h/år.
  • Möjlighet att påverka.
  • Nya vänner

För mer information om föräldrakooperativet och vad det innebär för dig som förälder att ha barn på förskolan Älgen, kontakta styrelsen via mail: styrelsen.algen@gmail.com