Om oss


Förskolan Älgen är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att förskolan drivs som en ekonomisk förening där styrelsen, som består av föräldrar, har arbetsgivar-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Den ekonomiska föreningen erhåller kommunala bidrag för de barn som går på förskolan, vilket tillsammans med föräldraavgifter finansierar verksamheten. Den pedagogiska verksamheten bedrivs av utbildad personal i form av förskollärare och barnskötare. Övergripande ansvar har förskolechef.

Verksamhet, ansvar och befogenheter finns reglerad i våra stadgar och handbok.