Presentation


Älgen är en kooperativ förskola, som startade i augusti 1992. Föreningen drivs av en styrelse, bestående av föräldrar.

Som förälder har Du ett aktivt engagemang och en god insyn i verksamheten och du har möjlighet att samverka kring det som rör Ditt barns förskolevardag.

Verksamheten bedrivs av anställd, utbildad personal. Det finns en Lokal Arbetsplan för arbetet på förskolan, vilken grundar sig på Läroplanen för Förskolan.

Förskolan har som målsättning att medverka till att skapa trygga och harmoniska barn.

Vi erbjuder en väl sammansatt verksamhet, innehållande mycket fri lek, kontinuerlig utevistelse, spännande och lärorika kunskaper vilka barnen aktivt deltar i, vid pedagogiska samlingar och planerade aktiviteter.

Förskolan arbetar temainriktat, och de 26 barnen i åldern 1-5 år, är indelade i 3 alt. 4 grupper.

Förskolan serverar god, hemlagad mat.

Öppettider: Förskolan har i dagsläget verksamhet som möter upp familjernas behov av omsorg följande tider: 6.30-17.00.

Dock har förskolechef möjlighet att förlänga den öppettiden, till att följa Ljungby kommuns tider för barnomsorg, dvs 6.30-18.30.

Förskolan har tillgång till de resurser i form av stöd och hjälp, som kommunen tillhandahåller. Det handlar bl.a om resurser som psykolog och specialpedagog.

Köadministrationen är helt fristående från andra förskolors. Det finns en internkö, för familjer som redan är medlemmar i föreningen, samt en externkö för Dig som ännu inte har barn i vår verksamhet.

Med barnet i centrum, sett till dess utvecklingsnivå och dess grundläggande behov, rekommenderar vi att barnet börjar i förskolans verksamhet först efter att det fyllt 1 år.

Varmt Välkommen till en förskola som finns till för det allra bästa Du har, Ditt barn, och som arbetar nära Dig som förälder!